Perintäohjelma

22.8.2013

Perintäohjelma

Käytämme PerintäPirkka –perintäohjelmaa, joka on tehty vankalla perintäalan kokemuksella. Ohjelma sopii pienille ja keskisuurille perintäyrityksille, ohjelmaa voidaan muokata käyttäjän tarpeiden mukaan. Perintäohjelmassa on huomioitu 16.3.2013 voimaan tulleet perintälain muutokset.

Voimme tarjota PerintäPirkka-ohjelman käyttölisenssiä perintäalan yrityksille tai julkisyhteisöille. Lisätietoja ohjelmasta Pertti Pehula

puh. 03-3122 4412.

Perintälain muutos

16.3.2013 voimaan tuleva perintälaki tuo tullessaan useita muutoksia.

Yrityksiltä voidaan periä viivästyskorkoa 8,5 %, mikäli korkeammasta viivästyskorkoprosentista ei ole sovittu. Lisäksi yrityksiltä voidaan periä ilman erillistä maksuhuomautusta 40 €:n vakiokorvaus viivästyneestä laskusta. Vakiokorvaus ei sisällä arvonlisäveroa

eikä siihen lisätä arvonlisäveroa (verottajan kirjallinen ohjaus 18.4.2013120HY092).

Kuluttajien osalta mm. vapaaehtoisen perinnän kuluihin tulee muutoksia. Uudet kulut ovat 14 €/24 €/50 € riippuen saatavan pääomasta. Myös maksusopimuksen tekemisestä veloitettavat kulut muuttuvat. Lisäksi kuluttajalla on oikeus vapaaehtoisen perinnän keskeyttämiseen, jonka seurauksena kulut kuitenkin kasvavat saatavan siirtyessä oikeudelliseen perintään. Tuomiosta aiheutuu aina luottohäiriömerkintä.

Tästä linkistä löydät Lain saatavien perinnästä kokonaisuudessaan: www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990513