EU Tietosuoja-asetus

EU Tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018

PerintäPirkka ohjelmassamme on huomioitu asetuksen mukaisen velallisen ja toimeksiantojen poisto-ominaisuus.

Voimme poistaa massapoistona velallisen ja toimeksiannon historiatiedot, kun níitä ei enää tarvita perinnässä.

Voimme poistaa myös yksittäisen velallisen ja toimeksiannon historiatiedot erikseen.