Jälkivalvonta

Jälkivalvonnassa peritään ulosottokelpoisia päätöksiä: esim. maksamismääräys, lainhakupäätös, yksipuolinen tuomio, tilityspöytäkirja, rikosoikeuden tuomio yms., jotka ovat jo aikaisemmin olleet ulosotossa mutta saatavaa ei ole kertynyt.

Mikäli toimeksiantajan kanssa on sovittu, siirtyy päätös normaaliperinnän jälkeen jälkivalvontaan, kun se on palannut ensimmäisestä täytäntöönpanosta varattomana.

Jälkivalvonnassa päätöksiä käytetään ulosotossa perintätoimiston harkinnan mukaan. Yleensä päätökset lähetetään veronpalautusulosottoon täytäntöönpantaviksi.

Jälkivalvonnassa huolehditaan siitä, että saatava ei pääse vanhentumaan toimeksiantajasta tai perintätoimistosta johtuvista syistä.