Normaaliperintä

Vapaaehtoinen perintä

Toimeksiannon saatavan perimiseksi voi antaa perintätoimistolle, kun saatavasta on lähetetty yksi maksuhuomautus. Heti toimeksiannon saatuamme lähetämme velalliselle maksuvaatimuksen. Jos vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, saatava siirretään oikeudelliseen perintään. Aina ennen oikeudellisen perinnän aloittamista, tarkistamme velallisen luottotiedot ja neuvottelemme toimenpiteistä toimeksiantajan kanssa tapauskohtaisesti.

Oikeudellinen perintä

  1. Haastehakemus käräjäoikeuteen.
  2. Mikäli saatavaa ei makseta ennen tuomiota, käräjäoikeus antaa asiassa yksipuolisen tuomion, josta aiheutuu häiriömerkintä velallisen luottotietoihin.
  3. Yksipuolinen tuomio toimitetaan ulosottoon.
  4. a) Saatava kertyy ulosoton kautta
    b) Saatava ei kerry ulosoton kautta ja velallinen todetaan varattomaksi. Annamme luottotappiosuosituksen ja saatava siirtyy jälkivalvontaan.

Kaikki toimeksiantajalta laskutetut kulut ovat tuomiossa mukana ja palautuvat, kun saatava kertyy ulosoton kautta.