Osamaksu- ja leasingsaatavat

Hoidamme vankalla ammattitaidolla osamaksu- ja leasingsaatavien erikoisperintää, sekä esineiden takaisinottoja.

Käytössämme on monipuolinen oma osamaksuohjelma, jolla voimme laskea nykyisin käytössä olevat osamaksuvelat kuluttajasuojalain tai osamaksukauppalain mukaan.

Olemme hakeneet eri oikeusasteista useita ennakkopäätöksiä osamaksuasioissa, joita voimme hyödyntää osamaksutoimeksiantojen hoitamisessa.

Kaskovakuutus

Osamaksusopimusten ehdoissa mainitaan, että ajoneuvolla on oltava voimassaoleva kaskovakuutus koko sopimuskauden ajan.

Kaskovakuutuksen puuttuminen on olennainen sopimusrikkomus, jonka perusteella luotonantaja voi pyytää ulosottomieheltä virka-apua osamaksuesineen takaisinottoon ja tilitykseen, vaikka osamaksuerät olisivat ajan tasalla. Virka-apua saadaan yritysvelallisten ja kuluttajavelallisten tekemiin osamaksusopimuksiin.

Vaadimme ostajaa hankkimaan ajoneuvolle voimassaolevan kaskovakuutuksen. Ostajalle selvitetään seuraamukset, jotka aiheutuvat kaskovakuutuksen puuttumisesta.

Voimassaoleva kaskovakuutus pienentää merkittävästi luotonantajan luottotappioriskiä, koska osamaksuesine toimii osamaksuvelan vakuutena. Yksikin tapaus voi aiheuttaa luotonantajalle huomattavan taloudellisen tappion silloin, kun osamaksuautolla ei ole turvaavaa vakuutta.

LEASINGSOPIMUSTEN PERINTÄ

Suomessa ei ole leasingsopimuksia koskevaa erityislainsäädäntöä.

Kaikki sopimukseen liittyvät ehdot on sovittava leasingsopimusehdoissa, jotka hyväksytään sopimuksen allekirjoituksella.

Jos vuokralleottaja laiminlyö maksuerien suorittamisen, voidaan perinnässä käyttää seuraavia keinoja:

  • maksuvaatimus ja leasingsopimuksen irtisanomiskirje
  • irtisanomiskirjeessä vuokralleottajaa pyydetään palauttamaan leasingesine vuokralleantajan määräämään paikkaan ja aikaan
  • vuokralleottaja palauttaa leasingesineen sovitusti, vuokralleantaja tekee sopimusehtojen mukaisen loppulaskun vuokralleottajalle
  • jos vuokralleottaja ei maksa loppulaskua, voidaan sitä periä normaaliin tapaan (maksuvaatimus, haastehakemus, ulosotto).
  • Jos leasingesinettä ei palauteta vapaaehtoisesti, voidaan hakea käräjäoikeudesta hallinnanpalautustuomio ja sen perusteella saadaan virka-apua ulosottomieheltä leasingesineen palauttamiseen,
  • vuokralleantaja tekee sopimusehtojen mukaisen loppulaskun vuokralleottajalle
  • Hallinnanpalautusmenettely ja ulosotto toimenpiteenä kestää pidempään kuin esim. osamaksukauppalain mukainen takaisinotto-ja tilitysmenettely, mutta se on ainoa laillinen tapa saada leasingesine takaisin
  • jos vuokralleottaja ei maksa loppulaskua, voidaan sitä periä normaaliin tapaan (maksuvaatimus, haastehakemus, ulosotto).