Uutiset

Yrityssaatavan maksuaika

Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista ( 18.1.2013/30) tuli voimaan 1.5.2015. ( Finlex.fi)

Maksuaika saa olla enintään 30 päivää tai maksuajasta on nimenomaisesti sovittu se voi olla 60 päivää.