Tutkintapyyntö/ rikosilmoitus

22.9.2022

Rikosilmoitus/tutkintapyyntö

Ostetun tavaran tai palvelun maksamatta jättäminen ei vielä ole rikos, rahavelalle voidaan hakea käräjäoikeudesta ulosottokelpoinen tuomio, jota peritään ulosoton kautta.

Jos velallinen ostaa tavaraa tai palveluita luotolla ilmoittamatta, että hän on maksukyvytön, voidaan asiasta tehdä tutkintapyyntö poliisille.

Rahamäärältään pieniä saatavia voidaan tutkia, jos niitä on kertynyt samalle velalliselle useita esim. tilauspetokset netissä.

Kavallusrikoksissa velalliselle on voitu luovuttaa esim. asuinhuoneiston vuokravakuus ja velallinen käyttää varat omiin tarkoituksiinsa tai velalliselle on annettu toimeksianto auton myynnistä ja velallinen jättää tilittämättä auton myynnistä saadut varat oikealle omistajalle.

Rikosprosessi lyhyesti:

– tutkintapyyntö poliisille

– poliisin esitutkinta, poliisi voi tehdä myös ei rikosta päätöksen

– syyttäjä päättää jatketaanko rikosprosessia käräjäoikeuteen vai tehdäänkö ei rikosta päätös

– käräjäoikeus ratkaisee, onko vastaaja syyllistynyt rikokseen ja onko vastaaja velvollinen korvaamaan rikoksella aiheutetun tappion kantajalle

– rikostuomio lähetetään ulosottoon täytäntöönpantavaksi

Asianomistajan (rikoksen uhri) kannalta tärkeää:

– tee tutkintapyyntö poliisille

– pyydä syyttäjää esittämään asianomistajavaatimus oikeudessa. Jos syyttäjä ei halua esittää asianomistajavaatimusta, käräjäoikeus pyytää vaatimusta asianomistajalta (rikoksen uhri)

– tällöin tee asianomistajavaatimus käräjäoikeuteen

Teitpä sitten tutkintapyynnön tai asianomistajavaatimuksen, vaadi rikoksella aiheutetun tappion korvaamista, tutkintapyynnön tekemisestä aiheutuneita kuluja ja oikeudenkäyntikuluja sekä viivästyskorkoa näille summille.

Kun rikosasia on ratkaistu, tilaa pöytäkirja käräjäoikeudesta ja laita se ulosottoon täytäntöönpantavaksi.

Pirkan Perintä Oy:llä on pitkä kokemus taloudellisten rikosasioiden hoitamisesta.