Vuokrasaatavat ja yhtiövastikkeet

Vuokrasaatavan perintä

Perintätoimeksianto

  • Kopio vuokrasopimuksesta
  • Tieto maksamattomista vuokraeristä (+ autopaikasta, vesimaksuista yms.) eriteltynä kuukausittain
  • Vuokraennakon määrä

Perintä

Lähetämme vuokralaiselle maksuvaatimuksen erääntyneistä vuokraeristä. Vuokralaisen maksettua vuokrasaatavat, tilitämme teille vuokrat kokonaisuudessaan, sekä viivästyskorkoa. Tämän jälkeen vuokrasopimus jatkuu normaalisti.

Tarvittaessa velallisen kanssa tehdään maksusopimus, jonka valvomme.

Mikäli suoritusta ei saada, voimme hakea käräjäoikeudelta ulosottokelpoisen tuomion erääntyneille vuokraerille ja häätöpäätöksen vuokralaisen häätämiseksi asunnosta.

Haastehakemus ja häätö voidaan hakea, kun vuokralainen on laiminlyönyt kaksi vuokraerää.

 

Yhtiövastikesaatavan perintä

Perintätoimeksianto

  • Osakas ja asunnon osoite
  • Tieto maksamattomista vastikkeista eriteltynä kuukausittain, esim. reskontralista
  • Osakkaan osoite, mikäli asunnossa on vuokralainen

Perintä

Lähetämme osakkaalle maksuvaatimuksen erääntyneistä yhtiövastikkeista. Osakkaan maksettua vastikesaatavat, tilitämme teille vastikkeet kokonaisuudessaan, sekä viivästyskorkoa.

Mikäli suoritusta ei saada, voimme hakea käräjäoikeudelta ulosottokelpoisen tuomion erääntyneille yhtiövastikkeille.

Avustamme tarvittaessa myös haltuunottoasiassa.